Kungen kan ordna 2,000 likes fördelat på 1-5 bilder för 120:-

SKAPAD 28 APRIL 2017, INSTAGRAM

2,000 likes fördelat på 1-5 bilder.

Du kan fördela dem hur du vill dock minst 200 per bild.

T.ex. 200 på bild 1, 400 på bild 2, 500 på bild 3 osv.

Vill du bara ha mindre än 2,000 likes går det att ordna med.

0 POSITIVA
0 NEGATIVA
0 GILLAR
KÖP
  • -- POSITIV RATING av 0 OMDÖMEN
  • 5 DAGAR
    ~LEV.TID
  • 0 KÖP

Köparnas Feedback